Suomeksi
Svenska
EnglishÄr ni ett företagsteam eller i övrigt ett stort gäng? Det är möjligt att boka båda spelen samtidigt vid alla tidpunkter någotdera spelet är bokningsbart, detta eftersom vi endast tillåter samtidiga spel av samma gäng.

7 - 12 pers

Ni behöver åtminstone boka två spel.

Alternativ 1: boka båda spelen samtidigt.

Alternativ 2: boka två efter varandra följande spel, vilket ger er mera möjligheter till jämförelse efteråt.

13 - 24 pers

Ni behöver åtminstone boka tre spel. Fråga gärna mera per mail.