Suomeksi
Svenska
EnglishÄr ni ett företagsteam eller i övrigt ett stort gäng? Det är möjligt att boka båda spelen samtidigt vid alla tidpunkter någotdera spelet är bokningsbart, detta eftersom vi endast tillåter samtidiga spel av samma gäng.

7 - 12 pers

Ni behöver åtminstone boka två spel.

Alternativ 1: boka båda spelen samtidigt.

Alternativ 2: boka två efter varandra följande spel, varvid grupp två efteråt kan följa med den första gruppen via monitor. Eller, välj det som passar er bäst enligt bild-länken i följande stycke.

(Alternativ 3: ifall ni är 11-12 pers, överväg även tre spel; första turen ett spel, andra turen två spel varvid första turens grupp kan följa med efterföljande gruppen som spelar samma spel.)

13 - 24 pers

Ni behöver åtminstone boka tre spel.

För turnerare; utvidga rymningsspelet till en spelturnering - vi ordnar det praktiska enligt er tidtabell. Se länken nedan;